Mimari Proje Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu sözleşme, Mimari Proje’nin (bundan sonra “Mimari Proje” olarak anılacaktır) internet sitesi mimariproje.com’u (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) kullanan kullanıcılar (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ile Mimari Proje arasında akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Site’nin Kullanıcı tarafından kullanımı ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarını düzenlemektedir.

3. Tanımlar

Bu sözleşmede geçen;

 • “Mimari Proje”: Site’nin sahibi ve işleticisi olan şirkettir.
 • “Site”: Mimari Proje’nin internet sitesi mimariproje.com’dur.
 • “Kullanıcı”: Site’yi kullanan gerçek veya tüzel kişidir.

4. Sözleşmenin Kapsamı

Bu sözleşme, Site’nin Kullanıcı tarafından kullanımı ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarını düzenlemektedir.

5. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, Site’yi kullanırken aşağıdaki hak ve yükümlülüklere sahiptir:

 • Site’yi yasal ve mevzuata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
 • Site’de yer alan bilgileri ve verileri izinsiz olarak kopyalamakla, çoğaltmakla, yaymakla, değiştirmekle, dağıtmakla veya başka bir şekilde kullanmamakla yükümlüdür.
 • Site’nin işleyişini bozacak veya zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmaktan kaçınmakla yükümlüdür.
 • Site’de yer alan içeriklerden sorumlu değildir.

6. Mimari Proje’nin Hak ve Yükümlülükleri

Mimari Proje, Site’yi kullanıcılara en iyi şekilde sunmak için aşağıdaki hak ve yükümlülüklere sahiptir:

 • Site’nin işleyişini sağlamakla yükümlüdür.
 • Site’de yer alan bilgileri ve verileri güncel tutmakla yükümlüdür.
 • Site’nin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
 • Site’nin kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

7. Gizlilik Politikası

Mimari Proje, Site’yi kullanan Kullanıcıların gizliliğini korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Mimari Proje’nin gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen Site’nin gizlilik politikasını inceleyiniz.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

Site’nin tüm fikri mülkiyet hakları Mimari Proje’ye aittir. Kullanıcı, Site’de yer alan bilgileri ve verileri izinsiz olarak kullanamaz.

9. Sözleşmenin Feshi

Her iki taraf da bu sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilir.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Son Hükümler

Bu sözleşmede yer alan hükümler, taraflar arasında yazılı olarak değiştirilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

Giriş yap

Kayıt ol

Şifre sıfırla

Lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin, e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmanızı sağlayacak bir bağlantı alacaksınız.